Bygning

Bygning

Digitale medier

Foreningen har fået installeret fiberkabler i hele ejendommen fra AndelsNet. Disse føres ned til nogle servere, der administreres af AndelsNet som håndterer hhv internet, telefoni, dørtelefoner og TV.

Man behøver ikke abonnere på AndelsNet ydelser, men kan frit anvende ydelser fra andre leverandører. Tilmelding til AndelsNet sker ikke automatisk, når man flytter til ejendommen. Man ringer blot til AndelsNet kundeservice på tlf. 36926232 eller sender en e-mail til info(at)andels.net

TV signal leveres af Østerbro Antenneforening der kan kontaktes på 46969464.

Der er i løbet af 2010 blevet udarbejdet et energimærke til bygningen som Østbanehus består af. Den er udarbejdet af Erik Christensen fra firmaet EC byggesyn.

Det er konstateret at bygningen har Energimærke D.

Læs den fulde rapport her: Energimærkningsrapport

 

Gård

Foreningen fik renoveret gården i 2009 og alle beboere er naturligvis velkomne til at benytte den!

Der forefindes et toilet under Middelfartgade 16 med nedgang fra gården, dette gøres rent en gang om ugen og er til fælles afbenyttelse.

Foreningen råder over et antal haveborde og havestole, samt en stor grill. Der er intet reservationssystem, så der henstilles til at tage hensyn til hinanden.

Alle havemøbler og grillen stilles ned i kælderen i vinterhalvåret. For at forlænge møblernes levetid, sørger bestyrelsen for vedligeholdelse og pleje.

Den daglige vedligeholdelse varetages af viceværten og spørgsmål herom kan rettes til viceværten.

Ved generalforsamling 2011 meldte en gruppe beboere med grønne fingre sig, til at hjælpe med at vedligeholde beplantningen i gården, dvs i de forskellige bede. Gruppen vil koordinere dette arbejde med viceværten, som har det overordnede ansvar for gårdens ve og vel, men også hvis de ønsker at låne haveredskaber. Samarbejdet foventes startet forår 2012.

Tagets beskaffenhed har været diskuteret meget frem og tilbage i bestyrelsen og på diverse generalforsamlinger.

Her er et citat fra en overordnet tilstandsrapport fra Peter Jahn og Partnere fra maj 2010.

…” Hvad angår taget er standen som helhed i mindre god stand, men selve teglstenene er generelt i rimelig god stand, når tagets alder tages i betragtning. Det kunne dog konstateres,
at tagstenene ligger meget ujævnt på tagfladen, og tagets tæthed alene er sikret ved tagbe-
klædningen samt den understrygning, som er udført, med risiko for indtrængning af regn-
vand eller fygesne til følge. Ved besigtigelsen målte vi et fugtindhold af konstruktionen på
ca. 14-15 %, hvilket er acceptabelt, men kunne konstatere, at der var nogen udtørrede
pletter på gulv, spær, lægter m.v. fra vandindtrængning, hvorfor taget skal holdes under
løbende observation.
Taget anbefales enten istandsat (omfattende) eller, teknisk set bedre, udskiftet inden for 1-
2 år.”

Generalforsamlingen har ved gentagende afstemninger besluttet at lade bestyrelsen arbejde på et projekt der skal afsøge mulighederne for en udskiftning af taget. Link til projektsiden her.

Vaskeri 
Written by Sune P. Pedersen
Friday, 22 October 2010 12:47
Vaskeriet findes i kælderen under Ringkøbinggade 11 – indgang fra gården. Tørrekældre forefindes dels i umiddelbar forbindelse med vaskeriet og dels i kælder under Middelfartgade 14 – indgang fra gården. Drift af vaskeriet er indeholdt i boligafgiften/huslejen, så man skal derfor ikke bruge penge for at benytte vaskeriet. Læs mere under fanen “Regler”

Maskinerne er tilgængelige i tidsrummet 7.00-24.00. For driftsnedbrud/uregelmæssigheder, kontakt venligst viceværten.

 

Cykelkælder PDF Print E-mail edit

Der er 4 cykelkældre i foreningen; under Ringkøbinggade 15, Østbanegade 177, Holstebrogade 12 og Ringkøbinggade 9 – alle har indgang fra gården.

Under Ringkøbinggade 15 og Østbanegade 177 er der monteret en sliske på trappenedgangen, så det er muligt at få barne- og klapvogne op og ned. Af hensyn til brandsikkerhed, må der ikke henstilles cykler og barnevogne i opgangene.

 

Kælder

BEBOERLOKALE

Foreningen har et beboerlokale i kælderen under Middelfartgade 14 (indgang fra gården). Foreningsarrangementer vil ofte foregå i dette lokale. Lokalet udlejes også til beboere for et fast beløb pt. Kr. 200,00. Der forefindes service til ca. 30 personer i lokalet. Henvendelse herom kan rettes til bestyrelsen.

 

BEBOERVÆRKSTED

Der er åbnet et beboerværksted i den fyrkælder, der ligger ud til Ringkøbinggade. Der er indgang fra gården, i kælderskakten ved siden af vaskeriet. Åbningen er sket med hjælp fra en tidligere beboer Edvard som også har stået for det daglige virke med hensyn til at holde opsyn og forestå udlevering af nøgle. Det har Uffe Justensen nu overtaget. Der er mulighed for at låne lokalet til at lave mindre håndværksmæssige ting og der er indkøbt ophæng til cykler, så man kan stå og arbejde med sin cykel. Hvis man har lyst til at bruge værkstedet kan man ringe til Uffe på nummer 21409034. Eller til Adam på 22859922.

 

KÆLDER GENERELT

Ud over cykelkældre, varmekældre, vaskeri og tørrekælder samt to kælderrum til opbevaring af hhv. havemøbler og døre fra lejlighederne, har vi 3 udlejede kælderrum på kontrakt, som er af ældre dato. Resten af kælderrummene står aflåst og fungere som en fri opbevaringsplads, skulle det blive nødvendigt i forbindelse med tagprojektet. I så tilfælde, vil de 3 lejere også blive opsagt. Skulle der ikke blive brug for kælderrummene i forbindelse med tagprojektet, vil det blive aktuelt med udlejning af rummene til andelshavere. Information om hvordan det evt. skal foregå følger.

 

 

BYGNINGENS LÅSE

Fællesnøglen kan anvendes til gadedøre, porten, indgang til cykelkældre, bagdøre til køkkentrapperne, vaskekælder, døren ind til tørrerum under Middelfartgade 14 og til hængelåsen på døren til “Farligt affald”. Mister man denne kan man henvende sig til viceværten.

Enhver lejlighed har en nøgle til en flytbare brik på tavlen i vaskekælderen, hvor man reservere vasketider. Hvis man mister denne, kan man henvende sig til viceværten. Hvis man vil købe nøglen lige med det samme er prisen for en vaskebrik + 2 nøgler, ca 450 kr. Kan man vente (benytte sig af chancevask) “samles sammen” så viceværten kan bestille flere på en gang – pris ca 300 kr.

Enhver lejlighed har også nøgler til postkassen. Mister man denne, skal man henvende sig til viceværen. For ny  lås + 2 nøgler, Pris: ca 1000 kr + moms

Nøgler til ens egen lejlighed, er andelshaverens eget ansvar. Dog opbevares nøgler for den enkelte beboere gerne, efter skriftlig aftale. Formular udleveres af viceværten.

Scroll to top