Håndværkere

Håndværkere

Vicevært
Viceværten tager sig af de praktiske ting i vores andelsforening

Vores vicevært hedder Bent Flemming og træffes på telefon 4042 4204 på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.

Fx hvis du har spørgsmål til eller problemer med vandhaner, rør, faldstammer, wc, radiatorer eller vinduer i din lejlighed.

Eller hvis du fx har spørgsmål til eller problemer med vores fælles vaskeri, elevatorer, gadedøre, port, hvis lyset er gået i opgangen eller på køkkentrappen, hvis der er oversvømmelse i kælderen.

Udenfor telefontiden kan du lægge en meddelelse til viceværten i hans brevsprække. Hans kontor ligger i kælderen under Middelfartgade 14 (indgang fra gården).

Postadressen på viceværten er: Ejendomskontoret i A/B Østbanehus, Holstebrogade 10, st.th, 2100 København Ø.

Når viceværten holder ferie, afløser folk fra Anders Andersens Rengøring. Det vil altid blive slået op i opgangene og man bedes respektere dette og ikke ringe til viceværten i dennes ferie.
VVS
VVS/Døgnvagt

Hvis der akut opstår uopsættelige situationer, hvor der er risiko for betydelige skader på bygning eller inventar, skal man i arbejdstiden ringe til viceværten eller administrator, og uden for deres arbejdstid, ringe til 24-timers vagten.

Andre fejl og mangler, der ikke har akut karakter, eksempelvis elevatorstop og pærer der er gået ud, meldes til viceværten i telefontiden, på hverdage ml kl 8-16 på tlf 4042 4204

Døgnvagt: Åvejens VVS: 2084 2104 / 3542 3617

Elevator
Hvis der er passagerer i kabinen, og elevatoren har driftstop, benytter man enten alarmknap i elevatorkabinen eller ringer til Dansk Elevator Service døgnvagt på nummeret : 4676 3600, for de har serviceaftalen på alle elevatorer.

Ved driftsstop eller andre fejl på elevator kontaktes viceværten i dennes arbejdstid, som er hverdage 8:00 til 16:00 på nummeret 4042 4204

Såfremt årsagen til driftsstop skyldes en beboers skødesløshed, skal denne beboer selv betale for teknikerbesøget – dette opkræves i forbindelse med efterfølgende boligafgift.

Rengøringsfirma

Rengøring på ejendommen varetages af Anders Andersens Rengøring. Der gøres rent i henhold til nedenstående aftale [her indsættes vores rengøringsplan som .pdf].

I perioden 1. april – 31. august arbejdes der efter en ”sommer-rengøringsplan”, der betyder nedsættelse af hyppigheden for trappevask på hovedtrapperne, således rengøres kun hver 2. uge i denne periode.

Såfremt man har spørgsmål og/eller kommentarer til rengøringen kan disse rettes til viceværten.

Scroll to top