FAQ

Administration

Du skal skrive til foreningens administrator, Jonas Hansen jeh@swe.dk. Du skal forvente at det koster et gebyr når de skal udstede et nyt andelsbevis.

Affald

Når du har større ting der skal smides ud, skal disse sættes ned i gården i det rum der er anvist til storskrald.

Farligt affald skal ind i rummet for farligt affald. Det ligger overfor rummet med containerne med dagrenovation. Her anvendes fællesnøgle til gadedør, port, vaskeri etc.til hængelåsen.

Pap, papir, batterier og glas har hver deres container, der står i umiddelbar nærhed af skuret i gården.

Bemærk udsnit fra “Husorden”

16.1 Storskrald og farligt affald må kun hensættes i de anviste rum. Det er forbudt at henstille enhver form affald på for- og bagtrapper, i porten og i kælderetagen samt på loftarealet.

Ændring af lejlighed

Det ville være fint hvis du lavede en mere udførlig arbejdsplan og tegning.

Lodrette rør er som regel foreningens. Gulvvarme skal laves som el gulvvarme. Ventilation må ikke være mekanisk.

Byggeaffald skal selv køres på genbrug. Sanitet er ikke storskrald.

Anden information kan findes her

https://www.kk.dk/koekken-bad-byggeri

http://ostbanehus.dk/documents/regler/husorden_2013.pdf

Knopskydning

Hvis du er interesseret i at knopskyde, kan du skrive til bestyrelsen. Så vil vi gøre andelshavere fra 5 sal opmærksom på din interesse når de søger en køber. Og vi vil være opmærksom på det når en lejelejlighed med muligt knopskydningsareal bliver opsagt. Der er ikke venteliste til disse. Vi sælger typisk til dem der ønsker at tilkøbe flest tag kvadratmeter.

Lejlighedssalg

Velk0mmen som ny beboer i ejendommen

Vær opmærksom på at du indenfor 7 dage skal…..

Hvis du skal købe parkeringslicens sker det her: www.xx.xx

 

De oplysninger din bank efterspørger findes her:

Generalforsamlinger

Når du har overtaget lejligheden har du 7 dage til at gøre indsigelse hvis ikke alt er som forventet. Så holdes en del af købesum tilbage indtil man har fundet ud af hvor meget køber evt skal give i nedslag.

Du må selv finde en køber.

Du kan enten sælge med eller uden forbedringer. Hvis du ønsker at sælge med forbedring skal du have en vurderingsmand til at lave en vurdering for at kunne få betaling for dine forbedringer

Hvis du ikke selv har en køber  kan du kontakte bestyrelsen for hjælp til at finde en. Inden dette gøres skal du have styr på prisen for lejligheden.

Andelsværdien af din lejlighed er antal kvadratmeter * andelskrone * 500. Andelskronen kan ses af referat fra ordinær generalforsamling.
Oveni kan du lægge forbedringer. Disse skal vurderes af en vurderingsmand før du har ret til at opskrive andelsprisen udover din andelsværdi.

Nedskrivningskurven følger ABF`s nedskrivningsprincipper. (Vedtægterne § 14.2).
Der er ingen krav til hvilken vurderingsmand du bruger.Bestyrelsen skal ikke godkende noget før handlen er ved at være på plads.

Der foreligger ikke nogen venteliste fra foreningen og du skal selv finde en køber, evt vha ejendomsmægler, hvor der ikke er noget krav til hvem du bruger.

Vaskeri

Det er ikke tilladt at installere vaskemaskiner i ejendommen med mindre man
har en lægeerklæring, der begrunder et behov hos andelshaveren/lejeren

Man booker enten de 2 røde eller de 2 blå maskiner i 2,5 timer ved at sætte låsen med lejlighedsnr på tavlen. Man har tilhørende tørretumbler i en time efter reservationen

Da du jo har bestilt netop den tid og en anden måske har set forkert på datoerne, er et OK at stoppe maskinen, så du selv kan komme i gang med at vaske.

Dette gøres ved, at dreje programvælgeren i lodret stilling. For det meste vil maskinen være fyldt med vand, hvorfor du lige skal lukke vandet ud, ved at vælge det allersidste program: “afløb”. Så åbner du bare og lægger tøjet i en kurv.

Load More

Scroll to top