Foreningen

Foreningen

Østbanehus er en andelsboligforening med 170 lejligheder beliggende Middelfartgade 12-18, Holstebrogade 8-12, Ringkøbinggade 7-15 og Østbanegade 175-177.

Andelsboligforeningen blev stiftet i 2003 hvor ejendommen blev solgt af Codan. Klik her for yderligere information om stiftelsen og ejendommens økonomi.

Administrator

Vi har som andelsforening valgt at have en professionel ejendomsadministrator:

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Store Kongensgade 24B
1264 København K
Telefon 33 13 78 00

swe.dk

Vores kontaktperson er Tina Hald. Hun har kontortid man-fre 9.00-15.00 og kan træffes på tlf. 33 76 47 38 eller e-mail TIH@swe.dk

Handler det om salg af andelslejlighed har overdragelsesafdelingen kontortid fra kl. 09.00-12.00 og kan træffes på tlf. 33 13 78 00

Vores ejendomsadministrator varetager:

– Administrative og regnskabsmæssige opgaver fx

– Opkrævning af boligafgifter
– Papirarbejde ved salg af andelsboliger
– Underskrift af adkomsterklæring (mod gebyr), hvis man som andelshaver skal optage lån med sin andel som sikkerhed

– Rådgiving om fx lovgivning og eventuel låneomlægning.

– Beboerklager med udgangspunkt i vores husorden og vores vedtægter.

Mht klager skal det tilføjes, at man selv i første omgang skal henvende sig til den, man vil klage over og se om man i mindelighed kan løse problemet.

Alle klager skal rettes skriftligt til administrator, enten pr. mail eller pr post.

Klager kan ikke ske anonymt. Dit navn vil ikke stå i den skrivelse administrator i første omgang sender til den, du klager over. Men ved en eventuel senere boligretssag, vil du skulle vidne og kan derfor ikke forblive anonym.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal først og fremmest varetage de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen.

Derudover har bestyrelsen ansvar for at:

– At samarbejde med administrator og aftale administrators opgaver og beføjelser

– Udføre driftsopgaver som fx at indkalde til arbejdsweekend, stå for udlån af beboerlokale og beboerværksted

– Have overblik over indtægter og udgifter ift. budgettet

– At følge vedligeholdelsesplan for ejendommen

– At sætte nødvendige renovationsprojekter i gang

– Have kontakt til håndværkere

– At besvare beboerhenvendelser om fx ombygning og sammenlægning af lejligheder

– At sælge ledige lejelejligheder

– At sælge andelslejlighed, hvis en beboer er blevet ekskluderet

– Skrive og holde den årlige beretning til generalforsamlingen

Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@ostbanehus.dk

VICEVÆRT

Viceværten tager sig af de praktiske ting i vores andelsforening

 

Vores vicevært hedder Bent Flemming og træffes på telefon 4042 4204 på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.

Fx hvis du har spørgsmål til eller problemer med vandhaner, rør, faldstammer, wc, radiatorer eller vinduer i din lejlighed.

Eller hvis du fx har spørgsmål til eller problemer med vores fælles vaskeri, elevatorer, gadedøre, port, hvis lyset er gået i opgangen eller på køkkentrappen, hvis der er oversvømmelse i kælderen.

Udenfor telefontiden kan du lægge en meddelelse til viceværten i hans brevsprække. Hans kontor ligger i kælderen under Middelfartgade 14 (indgang fra gården).

Postadressen på viceværten er: Ejendomskontoret i A/B Østbanehus, Holstebrogade 10, st.th, 2100 København Ø.

 

Når viceværten holder ferie, afløser folk fra Anders Andersens Rengøring. Det vil altid blive slået op i opgangene og man bedes respektere dette og ikke ringe til viceværten i dennes ferie.

Venteliste
Foreningen har ingen venteliste

 

Rengøringsfirma service PDF Print E-mail edit

Rengøring på ejendommen varetages af Anders Andersens Rengøring. Der gøres rent i henhold til nedenstående aftale [her indsættes vores rengøringsplan som .pdf].

I perioden 1. april – 31. august arbejdes der efter en ”sommer-rengøringsplan”, der betyder nedsættelse af hyppigheden for trappevask på hovedtrapperne, således rengøres kun hver 2. uge i denne periode.

Såfremt man har spørgsmål og/eller kommentarer til rengøringen kan disse rettes til viceværten.

Scroll to top